Sprawozdania i Finanase

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

Jak każda poważna instytucja także i my, w celu rewizji naszej sytuacji finansowej i skuteczności działań, publikujemy sprawozdanie finansowe za rok 2012. Jesteśmy zobowiązani nie tylko prawnie, ale i sumieniem wobec naszych darczyńców, podopiecznych, wolontariuszy i opinii publicznej do publikacji tego typu informacji.

W tym miejscu szczególnie pragniemy podziękować naszym darczyńcom, zarówno tym stałym, jak i okazjonalnym. Każda złotówka przekazana przez Was na cele statutowe Stowarzyszenia jest na wagę złota i każdą staramy się zainwestować najlepiej jak potrafimy sercem i rozumem.

 

Bilans

Informacje ogólne

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)

Sprawozdanie merytoryczne