Sprawozdania i Finanase

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012

Jak każda poważna instytucja także i My, w celu rewizji naszej sytuacji finansowej i skuteczności działań, publikujemy sprawozdanie finansowe za rok 2012. Jesteśmy zobowiązani nie tylko prawnie ale i sumieniem wobec naszych darczyńców, podopiecznych, wolontariuszy i opinii publicznej do publikacji tego typu informacji.

W tym miejscu szczególnie pragniemy podziękować naszym darczyńcom, zarówno tym stałym jak i okazjonalnym. Każda złotówka przekazana przez Was na cele statutowe Stowarzyszenia jest na wagę złota i każdą staramy się zainwestować najlepiej jak potrafimy sercem i rozumem.

Bilans uproszczony

Informacja dodatkowa

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne