Niepełnosprawni – sprawni inaczej

„Niepełnosprawni – sprawni inaczej” to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Nasz Dom” 01.04.2022 – 31.03.2024, dofinansownego ze środków PFRON w wysokości 1 333 731 zł.

 Stowarzyszenie zawarło umowę z Małopolskim Oddziałem #PFRON, w ramach której wsparciem objętych jest 20 beneficjentów. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym sprzężonych. Pozwoli na zwiększenie samodzielności fizycznej i psychicznej u osób niepełnosprawnych, usprawnianie funkcji układu motorycznego oraz procesów poznawczych poprzez prowadzenie różnych form zajęć z zakresu terapii zajęciowej, usprawnianie narządów mowy poprzez prowadzenie zajęć logopedycznych, stymulacja układu nerwowego poprzez prowadzenie zajęć integracji sensorycznej oraz zajęć rewalidacyjnych. Zajęcia z terapii zajęciowej prowadzone będą w 4 pracowniach: – kulinarnej i gospodarstwa domowego, – artystyczno-hafciarskiej, – ogrodniczo-florystycznej, – plastycznej i rękodzieła. W zajęciach będzie brało udział 20 beneficjentów, po 5 beneficjentów w każdej pracowni. Uczestnicy będą się wymieniać, co 1 tydzień w każdej pracowni, tak, aby każdy z nich mógł brać czynny udział w poszczególnych formach terapii. Stworzy to możliwość przystosowania osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapobiegnie wykluczeniu społecznemu w obecnej sytuacji pandemicznej. Z powodu braku placówki w naszej gminie, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i oferującej wsparcie, niejednokrotnie stygmatyzuje się te osoby w środowisku lokalnym. Stowarzyszenie „Nasz Dom” wychodząc naprzeciw problemom tych osób pragnie objąć różnymi formami wsparcia (terapia sensomotoryczna, logopedia, terapia zajęciowa, dogoterapia oraz integracja sensoryczna), które zapobiegną wykluczeniu społecznemu i podniosą poczucie własnej wartości wśród osób niepełnosprawnych. Utrzymanie sprawności psychoruchowej zagwarantuje im jak najdłuższe przebywanie w środowisku rodzinnym, a co za tym idzie zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa.

Efekty dotychczasowej pracy terapeutów z podopiecznymi „Naszego Domu” dyrektor Marta Mordarska mogła oglądać podczas niedzielnego „Święta Rodziny”. Wydarzenie było przyjacielskim gestem Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” wobec „Naszego Domu”.

Harmonogram realizacji projektu