Struktura

Zarząd Stowarzyszenia

Maria Kulig – prezes

tel. 696 410 472
kuligowa@gmail.com

Jolanta Adamczyk  v-ce prezes

tel. 600 477 652
jol.adamczyk@gmail.com

Magdalena Marciszewska – skarbnik

tel. 691 392 674

Krystyna Dziedzina – sekretarz

tel. 693 587 459