Kilometry Dobra


Finał akcji

10 079,59 zł = 229,08 m
– tyle jest w nas DOBRA

Stowarzyszenie „Nasz Dom” dziękuje Wszystkim Darczyńcom za wsparcie finansowe i okazaną empatię podczas VII kampanii „Kilometrów Dobra”.

Mimo trudnego okresu na konto Stowarzyszenia wpłaciliście Państwo 8001,00 zł, a do puszek wrzuciliście 2078,59 zł . Razem podczas kampanii uzbieraliśmy 10 079,59 zł, co daje nam 229,08 metrów DOBRA!

Uzbierana kwota w całości zostanie przeznaczona na dokończenie prac budowlanych w powstającym ośrodku dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach.

Do zobaczenia za rok !!!


O akcji

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” przy wsparciu Polskiego Instytutu Filantropii uczestniczy w kampanii dobroczynnej Kilometry Dobra Kampania ta trwać będzie trzy miesiące, od 1 marca do 31 maja 2020 r. Celem szczegółowym naszej organizacji biorącej udział w kampanii jest dokończenie budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kosarzyskach, gmina  Piwniczna – Zdrój. Finał zbiórki zakończymy uroczystym podliczeniem złotówek ( 1 zł = 2,5 cm) podczas pikniku rodzinnego z okazji „Dnia Matki-Dziecka-Ojca” w dniu 6 czerwca 2020roku w Piwnicznej-Zdroju.

Kilometry Dobra to coroczna, dobroczynna kampania zapoczątkowana w 2013 r. Jej celem jest zbiórka funduszy na rozwój organizacji uczestniczących w kampanii oraz pomoc ich podopiecznym. Od 7 lat Kilometry Dobra przyciągają grono darczyńców i łączą coraz większą liczbę miast
w Polsce, jak i zagranicą. Mistrzostwa Świata w Dobroczynności to przewodnie hasło kampanii.

Aby nas wspomóc należy wejść na www.kilometrydobra.pl

Kliknąć „WPŁAĆ” i z listy organizacji wybrać Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych NASZ DOM

lub wpłacając na k-to : 12 8813 0004 2004 0000 3001 0006
(tytułem: Darowizna Kilometry Dobra

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” , jest organizacją , której głównym celem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z lokalną społecznością. W jej szeregach znajdują miejsce także seniorzy, młodzież wolontariacka,  która wspomaga działanie stowarzyszenia. Na co dzień wszyscy są mieszkańcami gminy Piwniczna-Zdrój. Jednak ze względu na stopień niepełnosprawności i podeszły wiek stają się osobami niesamodzielnymi – potrzebującymi pomocy i opieki. Stowarzyszenie pragnie pomóc, aby ich życie stało się owocne, umożliwiając realizację i rozwój zainteresowań i hobby poprzez prowadzenie świetlicy terapeutycznej, Klubu Seniora. Dzięki tym działaniom nasi uczestniczy biorą czynny udział w konkursach, zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych, występują z programem artystycznym podczas  świąt lokalnych i kościelnych. Stowarzyszenie organizuje autorskie imprezy integracyjne, takie jak coroczny „Piknik wdzięczności”, „ Bieg Mikołajów”, „Bale charytatywne” podczas których podopieczni prezentują swoje prace na kiermaszach, występach artystycznych. Biorą coroczny udział w „Święcie godności osób niepełnosprawnych” , „ Zjeździe Sądeczan” w Starym Sączu. Dzięki udziałom w konkursach i projektach nasi uczestnicy mają możliwość wyjazdów integracyjnych do miejsc bogatych historycznie i sakralnie.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS 0000030392 – uprawnioną do 1% podatku, który w całości przeznaczamy na budowę ośrodka.

Poprzednie edycje kampanii udowodniły, że Kilometry Dobra są znakomitym sposobem na zacieśnianie relacji między ludźmi, tworzenia klimatu sprzyjającego wzajemnej pomocy i zaufaniu. Wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam się przekonać kolejnych darczyńców, że nasza praca ma sens i warto ją wspierać, bo dobro zawsze do nas wróci.