Historia

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób których wyróżnia chęć pomocy osobom

niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Zauważyli, iż w środowisku w którym mieszkają nie

ma instytucji, która zajęłaby się ich wsparciem, a jeśli potrzeba pomocą. W 2001 r.

stowarzyszenie zostało zarejestrowane i oficjalnie zaczęło działać w środowisku.

Od 2008 r. posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawnione do

otrzymywania 1 % podatku dochodowego, za co z góry dziękujemy.

Za główny cel członkowie wyznaczyli utworzenie ośrodka dla osób

niepełnosprawnych, do czego konsekwentnie zmierzają. W ramach prowadzonej działalności

statutowej podopieczni spotykają się na zajęciach „Świetlicy terapeutycznej”, oraz w „Klubie

seniora”. Organizowane są spotkania i wyjazdy integracyjne. Przeprowadzane są corocznie

profilaktyczne badania medyczne.

Stowarzyszenie w 2013r. wydało I tom albumu pt. „Dar pamięci ­ dawni ludzie, rodziny,

domy” autorstwa Barbary Paluchowej. Następny tom jest w opracowywaniu.

­- Zarząd