PROGRAM – „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2024

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2024

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Co oferujemy:

–  opiekę wytchnieniową świadczoną w ramach 14-to dniowych całodobowych pobytów (z wyżywieniem – 5 posiłków dziennie) w ośrodku dla osób niepełnosprawnych przy Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Kosarzyskach 23, 33-350 Piwniczna-Zdrój.

Kto może skorzystać ze wsparcia.

Osoby, które mieszkają na terenie Gminy Piwniczna-Zdrój.

– sprawują faktyczną opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością.

– nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów takich jak orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenia opiekunów.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Osoby spełniające kryteria i zainteresowanie proszone są o kontakt:

w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz Dom” w Kosarzyskach 23 w godz. 15,00 -17,00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku), lub pod numer telefonu:

  • 516 958 769
  • 696 410 472