Sprawozdawczość

Jak każda poważna instytucja także i my, w celu rewizji naszej sytuacji finansowej i skuteczności działań, publikujemy sprawozdanie finansowe. Jesteśmy zobowiązani nie tylko prawnie, ale i sumieniem wobec naszych darczyńców, podopiecznych, wolontariuszy i opinii publicznej do publikacji tego typu informacji.


Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019