Świetlica terapeutyczna

Świetlica terapeutyczno- wychowawcza skupia w sobie siedmioro Podopiecznych, którzy spotykają się w każdą sobotę o godzinie 9:00 w Domu Kultury.

Podczas zajęć Podopieczni ćwiczą sprawności małej i dużej motoryki, wykonują ćwiczenia treningu autogennego, śpiewają i wspólnie spędzają czas dobrze się bawiąc.

 

W zajęciach w każdym tygodniu uczestniczą Wolontariusze należący do Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunką koła Krystyną Dziedziną.

Aktualności:

21.01.2017 – Jak miło i przyjemnie można spędzić czas…

Podopieczni Stowarzyszenia „Nasz Dom” w każdą sobotę spotykają się w

Domu Kultury na zajęciach terapeutycznych. Ale tym razem potrzeba było

więcej przestrzeni i spotkanie odbyło się w Domu Katechetycznym, podczas

którego uczestnicy zaprezentowali tańce ludowe, które ćwiczyli pod okiem

członków zespołu „Dolina Popradu”. To nie wszystko- podopieczni wzięli

udział w quizie podczas którego wykazali się wiedzą na temat miasta i gminy w

której mieszkają. Jury bacznie wsłuchiwało się w odpowiedzi zawodników, aby

następnie ich nagrodzić. Do konkursu podopiecznych przygotowywały

członkowie stowarzyszenia „Nasz Dom” panie Maria Źrołka i Zofia Żywczak.

Należy wspomnieć , iż zajęcia w świetlicy terapeutycznej w

stowarzyszeniu „Nasz Dom” odbywają się dzięki zaangażowaniu jej członków ,

którzy w każdą sobotę , swój czas z przyjemnością poświęcają osobom

niepełnosprawnym z naszej gminy, pracując charytatywnie.

Bardzo serdecznie chciałabym wszystkim podziękować za

bezinteresowność, zaangażowanie na rzecz szczęścia drugiego człowieka, a

także wolontariuszom ze szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole

Szkolno Gimnazjalnym w Piwnicznej-Zdroju pod opieką pani Krystyny Dziedziny.

Maria Kulig- prezes stowarzyszenia „Nasz Dom”

24.11.2015 – Przygotowania trwają……

1.12.2015 – Spotkanie andrzejkowe

3.07.2015 – Walentynki