Archiwalne Wydarzenia

Ogłoszenie

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” rozpoczyna realizację „Opieki Wytchnieniowej „ – edycja 2023, ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, skierowanej do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów y terenu gminy Piwniczna- Zdrój.

Program realizowany będzie w ośrodku dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach, a obejmował będzie bezpłatną 11- to dniową, całodobową opieką nad osobami z  niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w tym sprzężone.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz Dom” w Kosarzyskach 23 w godz. 15,00 -17,00 ( codziennie).

lub pod nr tel.. 516 958 769,    600 477 652,     696 410 472,

Więcej informacji