Opieka wytchnieniowa 2023

Opieka Wytchnieniowa w 2023 roku

Zachęcamy opiekunów osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z opieki wytchnieniowej realizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych ‘Nasz Dom” w Kosarzyskach. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Stała opieka nad niesamodzielnymi dziećmi lub dorosłymi, bardzo często oznacza konieczność wspierania ich w prawie każdym elemencie codziennego życia. Opiekunowie muszą podporządkować swoje życie opiece nad osoba od nich zależną, co najczęściej oznacza wielkie obciążenie fizyczne i psychiczne. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym i zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie i inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z własnych planów.

Opieka wytchnieniowa ma odciążyć rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych przez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wsparcie potencjału opiekunów oraz ograniczenie wpływu obciążeń na ich kondycję psychofizyczną. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Gminy Piwniczna- Zdrój. Ma za zadanie ułatwić dostęp do bezpłatnych, całodobowych, 11-to dniowych trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oraz polepszyć funkcjonowanie faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy

Oferujemy opiekę wytchnieniową świadczoną w ramach 11-to dniowych całodobowych pobytów (z wyżywieniem i opieką) w ośrodku dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach 23.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Z usług mogą skorzystać osoby (dzieci, dorośli)  z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności: umiarkowanym, znacznym – w tym sprzężonym, oraz  opiekunowie tych osób, którzy:

 • mieszkają na terenie Gminy Piwniczna-Zdrój.
 • sprawują faktyczną opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością.
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
 • nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów takich jak orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenia opiekunów.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Osoby spełniające kryteria i zainteresowane proszone są o kontakt:

 • w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz Dom” w Kosarzyskach 23 w godz. 15,00 -17,00 ( codziennie),
 • lub pod nr tel.:
  • 516 958 769
  • 600 477 652
  • 696 410 472