Stowarzyszenie

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób których wyróżnia chęć pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.
Od 2008 r. posiada status organizacji  pożytku  publicznego i jest uprawnione do otrzymywania 1 % podatku dochodowego, za co z góry dziękujemy.

 

Nasze cele i środki  działania:
– zapewnienie osobom przewlekle chorym i dzieciom niepełnosprawnym
właściwych  warunków życia i rozwoju
– kształtowanie umiejętności samodzielnego bycia w społeczeństwie
– integracja ze społeczeństwem
– uwrażliwienie społeczeństwa na los niepełnosprawnych
– wsparcie psychologiczne dla osób sprawujących opiekę nad
przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi

 

Stowarzyszenie organizuje profilaktyczne badania medyczne.