Aktualne WydarzeniaSprawozdania i Finanase

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Jak każda poważna instytucja także i my, w celu rewizji naszej sytuacji finansowej i skuteczności działań, publikujemy sprawozdanie finansowe za rok 2015. Jesteśmy zobowiązani nie tylko prawnie, ale i sumieniem wobec naszych darczyńców, podopiecznych, wolontariuszy i opinii publicznej do publikacji tego typu informacji.

W tym miejscu szczególnie pragniemy podziękować naszym darczyńcom, zarówno tym stałym, jak i okazjonalnym. Każda złotówka przekazana przez Was na cele statutowe Stowarzyszenia jest na wagę złota i każdą staramy się zainwestować najlepiej jak potrafimy sercem i rozumem.

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Informacje dodatkowe

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne